Bułgarii

Encyklopedia PWN

Współpraca Ekonomiczna Państw Morza Czarnego, Czarnomorska Współpraca Gospodarcza, ang. Black Sea Economic Co-operation (BSEC),
regionalna organizacja międzynarodowa;
zorganizowane lub spontaniczne, przymusowe lub dobrowolne trwałe przemieszczenia ludności, obejmujące ich zbiorowości
m. w Serbii (Serbia Centralna), przy ujściu rz. Crna Reka do Timoku (dopływ Dunaju), w pobliżu granicy z Bułgarią. Miasto od końca XVIII w.
międzynar. organizacja nauk. prowadząca badania z zakresu fizyki jądrowej, fizyki cząstek elementarnych i fizyki fazy skondensowanej materii;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia