Bułgarii

Encyklopedia PWN

państwo Protobułgarów w dorzeczu środkowej Wołgi i dolnej Kamy istniejące X–XV w.;
Dobrudża, rum. Dobrogea,
kraina w południowo-wschodniej Europie, między dolnym Dunajem a M. Czarnym, w Rumunii (północna część) i Bułgarii (południowa część);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia