Bułgarii

Encyklopedia PWN

Pliska, do 1925 Aboba, 1926–47 Pliskow,
m. w północno-wschodniej Bułgarii, w obwodzie Szumen, ok. 20 km na północny wschód od m. Szumen.
powstanie w Bułgarii wywołane przez Bułgarską Partię Komunist. i Bułgarski Lud. Związek Chłopski;
prawosławie, ortodoksja
[gr. orthodoxía ‘prawidłowy kult’, ‘prawidłowa wiara’],
chrześcijaństwo wschodnie charakteryzujące się ciągłością tradycji od czasów apostolskich, własną liturgią i niezależnością lokalnych Kościołów (Kościoły prawosławne), stanowiące jedną z 3 wielkich gałęzi chrześcijaństwa.
nazwa plemion pochodzenia tureckiego;
Rakowski Georgi Sawa, ur. 1821, Koteł, zm. 21 X 1867, Bukareszt,
bułgarski poeta i publicysta;
nadzwyczajna zmiana w stosunkach własności ziemi wprowadzona na drodze ustawowej ze względów społecznych, narodowych, politycznych lub, rzadziej, ekonomicznych, polegająca na wywłaszczeniu wielkich posiadaczy z całości lub części ich ziemi i rozparcelowaniu jej między bezrolnych lub małorolnych chłopów z jednoczesnym nadaniem im tytułu własności.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia