Bułgarii

Encyklopedia PWN

m. w północno-zachodniej Bułgarii, w obwodzie Wraca, nad Dunajem.
ludowy ruch w Europie,
chłopski ruch polit., zapoczątkowany w wielu krajach eur. na przeł. XIX i XX w.;
Markow Georgi, ur. 1 III 1929, Kniażewo, zm. 11 IX 1978, Londyn,
pisarz bułgarski;
pięć układów pokojowych, zawartych 10 II 1947 w Paryżu z europejskimi sojusznikami Niemiec z okresu II wojny światowej (tj. z Bułgarią, Finlandią, Rumunią, Węgrami i Włochami) przez te z państw koalicji antyhitlerowskiej, które były z nimi w stanie wojny;
Piekarski Witold, pseud. Rola i in., ur. 1857, Smoleńsk, zm. 2 X 1909, Bukareszt,
ojciec Kazimierza, działacz socjalist., publicysta;
Plewnelijew Rosen, ur. 14 V 1964, Goce Dełczew,
inżynier, przedsiębiorca i polityk bułgarski;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia