Bretton Woods

Encyklopedia PWN

Bretton Woods system
[bretn uudz sı̣stəm] Wymowa,
międzynarodowy system walutowy stworzony na konferencji (1–22 VII 1944) walutowo-finansowej ONZ w Bretton Woods (USA);
Bretton Woods
[bretn uudz],
miejscowość w USA (stan New Hampshire), u podnóża Gór Białych;
ekon. jedna z podstawowych kategorii ekonomicznych, która wyłoniła się w rezultacie rozwoju społecznego podziału pracy oraz odejścia od gospodarki naturalnej i barteru.
Keynes
[keınz]
John Maynard Wymowa, baron of Tilton, ur. 5 VI 1883, Cambridge, zm. 21 IV 1946, Firle (hrab. Sussex),
brytyjski ekonomista, teoretyk makroekonomii, finansista i publicysta.
ekon. cena, po której są wymieniane 2 waluty na rynku walutowym.
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Światowy, ang. International Bank for Reconstruction and Development Wymowa (IBRD Wymowa),
wyspecjalizowana organizacja ONZ;
specjalne prawa ciągnienia, ang. Special Drawing Rights Wymowa(SDR Wymowa),
ekon. rozrachunkowa jednostka pieniężna Międzynarodowego Funduszu Walutowego;
ekon. grupy krajów, które na podstawie formalnej umowy prowadzą jednolitą politykę walutową, utrzymują rezerwy walutowe w danej walucie, stosują jednolite zasady rozliczeń walutowych z krajami spoza strefy;
Karpiński Zygmunt, ur. 24 III 1892, Gniezno, zm. 4 II 1981, Warszawa,
ekonomista, bankowiec;
Kemmerer
[kẹmərər]
Edwin Walter, ur. 29 VI 1875, Scranton (stan Pensylwania), zm. 16 XII 1945, New Jersey,
amerykański ekonomista, specjalista w zakresie finansów;
Międzynarodowy Fundusz Walutowy, ang. International Monetary Fund Wymowa (IMF Wymowa),
organizacja wyspecjalizowana ONZ, utworzony 1945;
ekon. system oparty na zasadach: każdy kraj samodzielnie ustala parytet dolara, jest zobowiązany do interwencji na rynku walutowym w celu obrony stałego kursu, emisja pieniądza nie jest powiązana z rezerwami dolarowymi, dolar USA jest wymienialny na złoto;
ekon. instytucjonalne warunki ustalania kursu walutowego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia