Bretton Woods

Encyklopedia PWN

Bretton Woods system
[bretn uudz sı̣stəm] Wymowa,
międzynarodowy system walutowy stworzony na konferencji (1–22 VII 1944) walutowo-finansowej ONZ w Bretton Woods (USA);
Bretton Woods
[bretn uudz],
miejscowość w USA (stan New Hampshire), u podnóża Gór Białych;
ekon. jedna z podstawowych kategorii ekonomicznych, która wyłoniła się w rezultacie rozwoju społecznego podziału pracy oraz odejścia od gospodarki naturalnej i barteru.
Keynes
[keınz]
John Maynard Wymowa, baron of Tilton, ur. 5 VI 1883, Cambridge, zm. 21 IV 1946, Firle (hrab. Sussex),
brytyjski ekonomista, teoretyk makroekonomii, finansista i publicysta.
ekon. cena, po której są wymieniane 2 waluty na rynku walutowym.
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Światowy, ang. International Bank for Reconstruction and Development Wymowa (IBRD Wymowa),
wyspecjalizowana organizacja ONZ;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia