Brandenburskie

Encyklopedia PWN

osada słow., Brandenburg.
Cecylia Renata, ur. 16 VII 1611, Graz, zm. 24 III 1644, Wilno,
królowa pol., żona Władysława IV Wazy od 1637, córka ces. Ferdynanda II i Marii Anny, księżniczki bawarskiej, matka Zygmunta Kazimierza;
Chmielnicki Bohdan Zenobi, ur. 27 XII 1595, Czehryń(?) k. Kijowa, zm. 6 VIII 1657, Subotów,
hetman kozacki, przywódca powstania 1648–54.
concerto grosso
[konczẹrto g.; wł.] Wymowa,
muz.:
wielkopol. rodzina możnowładcza i magnacka herbu Nałęcz, odnoga Szamotulskich, wyodrębniona w połowie XIV w.;
Dürer Albrecht Wymowa, ur. 21 V 1471, Norymberga, zm. 6 IV 1528, tamże,
niemiecki malarz, grafik, teoretyk sztuki.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia