Brandenburskie

Encyklopedia PWN

Południowobałtyckie, Pojezierza, niem. Südbaltischer Landrücken,
część Niżu Środkowoeur., w Polsce i Niemczech ograniczona od północy Pobrzeżem Południowobałtyckim, od południa — zasięgiem zlodowacenia Wisły, stanowiącym wyraźną granicę krajobrazową;
Przemysł II, z dyn. Piastów, ur. 14 X 1257, zm. 8 II 1296, w pobliżu Rogoźna,
książę wielkopolski, król Polski, syn Przemysła I, ojciec Ryksy Elżbiety.
Schlüter
[szlụ̈:tər]
Andrzej Wymowa, ur. ok. 1659, Gdańsk, zm. 1714, Petersburg,
rzeźbiarz i architekt pruski, jeden z najwybitniejszych twórców klasycyzującej rzeźby barokowej w środkowej Europie.
Albrecht III Achilles, z rodu Hohenzollernów, ur. 29 XI 1414, Tangermünde, zm. 11 III 1486, Frankfurt n. Menem,
elektor brandenburski od 1470, trzeci syn Fryderyka I Hohenzollerna;
zawarty w Altmarku (obecnie wieś Stary Targ, województwo pomorskie) 26 IX 1629 między Szwecją a Rzeczpospolitą na sześć lat;
dynastia niemiecka;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia