Brandenburskie

Encyklopedia PWN

Fryderyk I Hohenzollern
[f. họ:əncọlərn],
ur. między VIII a XI 1371, Norymberga, zm. 20 IX 1440, Kadolzburg k. Norymbergi,
pierwszy elektor brandenburski od 1417 z rodu Hohenzollernów;
w. gminna w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w Kotlinie Gorzowskiej, u ujścia Noteci do Warty;
Akademia Nauk w Berlinie, Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften,
nacz., najbardziej znana i największa niem. akademia nauk,
Albrecht Niedźwiedź, z dynastii askańskiej, ur. ok. 1100, zm. 18 XI 1170, Stendal,
pierwszy margrabia brandenburski;
Bach Johann Sebastian Wymowa, ur. 21 III 1685, Eisenach, zm. 28 VII 1750, Lipsk,
niemiecki kompozytor i organista, przedstawiciel późnego baroku, jeden z największych twórców w historii muzyki.
rodzina niderlandzkich malarzy-iluminatorów, wymieniana w źródłach 1469–1576:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia