Bostonu

Encyklopedia PWN

Medford
[mẹdfərd],
m. w USA (stan Massachusetts), w aglomeracji Bostonu;
najstarszy i największy pod względem powierzchni obszar zurbanizowany na świecie, który obejmuje zespół sąsiadujących ze sobą aglomeracji północno-wschodniego wybrzeża Stanów Zjedn., tworzących kilkanaście obszarów metropolitalnych.
skupisko ludzkie, przeciwstawiane wsi, charakteryzujące się zagęszczoną zabudową, zróżnicowaną strukturą społeczną mieszkańców, utrzymujących się w większości z zajęć nierolniczych — handlu, rzemiosła, przemysłu i usług.
Morse
[mo:rs]
Samuel Finley Breese Wymowa, ur. 27 IV 1791, Charlestown (stan Massachusetts), zm. 2 IV 1872, Nowy Jork,
amerykański artysta malarz, rzeźbiarz, wynalazca, pionier telegrafii elektrycznej.
Murray
[mạri]
Joseph Edward, ur. 1 IV 1919, Milford (stan Massachusetts), zm. 26 XI 2012, Boston,
amer. chirurg transplantolog;
naczyniowa choroba wiązów, holenderska choroba wiązów,
choroba wiązów powodowana przez grzyb Ceratocystis ulmi z gromady workowców;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia