Borach Stobrawskich

Encyklopedia PWN

w. gminna w woj. opolskim (pow. opolski), w Borach Stobrawskich;
w. gminna w woj. opolskim (pow. namysłowski), w Borach Stobrawskich;
w. w woj. opolskim (pow. opolski, gmina Chrząstowice), nad Jemielnicą (lewy dopływ Małej Panwi), na zachodnim skraju Borów Stobrawskich;
miasto w województwie opolskim, w powiecie oleskim, we wschodniej części Równiny Opolskiej, nad Myślinką (dorzecze Małej Panwi), w otoczeniu Borów Stobrawskich. —
w. gminna w woj. opolskim, w pow. opolskim, na pograniczu Pradoliny Wrocławskiej i Równiny Opolskiej, na pr. brzegu Odry, na zachodnim skraju Borów Stobrawskich;
m. powiatowe w województwie opolskim, na pograniczu Równiny Opolskiej i Progu Woźnickiego, w pobliżu źródeł Stobrawy, w otoczeniu Borów Stobrawskich.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia