Bony skarbowe

Encyklopedia PWN

ekon. pieniądze papierowe, będące prawnym środkiem płatniczym, emitowane przez państwo jako jego bezterminowe, nieoprocentowane zobowiązanie, którego nie dotyczą przepisy o pokryciu złotem lub innymi wartościami;
pożyczki zaciągane bądź udzielane przez państwo lub inny związek publicznoprawny (np. samorząd terytorialny), niekiedy też przez niektóre podmioty państwowe i komunalne;
Banco Central de Reserva del Perú
[bạnko sentrạl de resẹrwa del perụ],
centralny bank Peru, założony 1922 pod nazwą Banco de la Reserva del Perú, z siedzibą w Limie;
dealer
[dị:lər; ang.]:
Dzierzgowski Mikołaj, ur. ok. 1490, okolice Przasnysza, zm. 18 I 1559, Łowicz,
arcybiskup i prymas Polski;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia