Bizancjum

Encyklopedia PWN

bizantyńskie, cesarstwo, cesarstwo bizantyjskie, Bizancjum, cesarstwo wschodniorzymskie,
państwo istniejące od IV w. do 1453.
Borys II, data ur. nieznana, zm. ok. 976,
car Bułgarii 969–971, syn Piotra I;
Dobrudża, rum. Dobrogea,
kraina w południowo-wschodniej Europie, między dolnym Dunajem a M. Czarnym, w Rumunii (północna część) i Bułgarii (południowa część);
Dvornik František, ur. 1893, Chomyž (Morawy), zm. 1975, tamże,
czeski historyk kultury, bizantynolog, ekumenista, ksiądz;
otoczenie władcy i jego rodziny, dostojników świeckich i duchownych składające się z urzędników, domowników (łac. familiares), służby; ośrodek władzy i kultury będący nieformalną instytucją.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia