Bizancjum

Encyklopedia PWN

Bizancjum, gr. Byzantion, łac. Bysantium,
kolonia gr., zał. 668 p.n.e. przez doryckie m. Megara na miejscu wcześniejszego trackiego osiedla Lygos, po eur. stronie Bosforu, u jego południowego krańca.
Arystofanes z Bizancjum, Aristophánēs, ur. ok. 257 p.n.e., zm. 180 p.n.e.,
gramatyk grecki;
Faustus z Bizancjum, Pawstos Buzandaci, żył w IV w.,
kronikarz ormiański;
Filon z Bizancjum, Phílōn, żył w 2. poł. III w. p.n.e.,
gr. mechanik i wynalazca;
największa chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia religijnego określane jako katolicyzm, utożsamiająca się w swojej wierze i nazwie z Kościołem powszechnym (gr. katholikos ‘powszechny’) oraz uznająca w sferze doktryny i organizacji kościelnej autorytet papieża, biskupa Rzymu.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia