Bizancjum

Encyklopedia PWN

Bizancjum, gr. Byzantion, łac. Bysantium,
kolonia gr., zał. 668 p.n.e. przez doryckie m. Megara na miejscu wcześniejszego trackiego osiedla Lygos, po eur. stronie Bosforu, u jego południowego krańca.
Arystofanes z Bizancjum, Aristophánēs, ur. ok. 257 p.n.e., zm. 180 p.n.e.,
gramatyk grecki;
Faustus z Bizancjum, Pawstos Buzandaci, żył w IV w.,
kronikarz ormiański;
Filon z Bizancjum, Phílōn, żył w 2. poł. III w. p.n.e.,
gr. mechanik i wynalazca;
największa chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia religijnego określane jako katolicyzm, utożsamiająca się w swojej wierze i nazwie z Kościołem powszechnym (gr. katholikos ‘powszechny’) oraz uznająca w sferze doktryny i organizacji kościelnej autorytet papieża, biskupa Rzymu.
prawosławie, ortodoksja
[gr. orthodoxía ‘prawidłowy kult’, ‘prawidłowa wiara’],
chrześcijaństwo wschodnie charakteryzujące się ciągłością tradycji od czasów apostolskich, własną liturgią i niezależnością lokalnych Kościołów (Kościoły prawosławne), stanowiące jedną z 3 wielkich gałęzi chrześcijaństwa.
m. w południowych Włoszech, w regionie Kampania, nad zat. Salerno (M. Tyrreńskie), na południowym wybrzeżu płw. Sorrento.
królestwo armeńskie (ob. Armenia i częściowo Turcja) istniejące ok. 1017–45 ze stol. w Ani;
Anna Komnena, Ánna Komnēnḗ, ur. 2 XII 1083, zm. 1153 lub 1154,
historyk Bizancjum, córka Aleksego I Komnena;
Apulia, Puglia,
region w południowo-wschodnich Włoszech, nad M. Adriatyckim i Zat. Tarencką (M. Jońskie);
król. dynastia w Armenii i Gruzji;
banki
[wł. banca ‘stół’, ‘ława’],
ekon. przedsiębiorstwa zajmujące się pośrednictwem finansowym polegającym na gromadzeniu depozytów i udzielaniu kredytów.
bizantynologia, bizantynistyka,
dział nauk hist. zajmujący się badaniem dziejów i kultury cesarstwa bizantyńskiego;
bizantyńskie, cesarstwo, cesarstwo bizantyjskie, Bizancjum, cesarstwo wschodniorzymskie,
państwo istniejące od IV w. do 1453.
Borys II, data ur. nieznana, zm. ok. 976,
car Bułgarii 969–971, syn Piotra I;

Materiały dodatkowe

miasto we Włoszech, założone jako schronienie na wyspach laguny weneckiej.
Astipalea — „motyl” bez węży

Ilustracje, multimedia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia