Biblioteka

Encyklopedia PWN

biblioteka
[gr.],
instytucja, która pełni określone funkcje społeczne (badawcze, edukacyjne, kulturalne, rekreacyjne) przez planowe gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów oraz informowanie o nich; potocznie także pomieszczenie dla książek (budynek, lokal, mebel) i księgozbiór.
biblioteka
[gr.],
seria wydawnicza obejmująca w jednolitej, wspólnej formie zewn. dzieła lit., nauk. bądź publicyst. o pokrewnej tematyce czy podobnym przeznaczeniu
Biblioteka Sejmowa w Warszawie,
zał. 1919 pod nazwą Biblioteka Sejmu Ustawodawczego jako ośrodek pomocniczy dla prac ustawodawczych, od 1922 Biblioteka Sejmu i Senatu, 1931–39 Biblioteka i Archiwum Sejmu i Senatu, 1944–46 Biblioteka KRN, od 1947 obecna nazwa.
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (BUW),
jedna z największych bibliotek w Polsce; utworzona 1817 wraz z Królewskim Uniwersytetem Warszawskiego;
pierwsza pol. biblioteka nar. i jedna z pierwszych na świecie udostępniająca zbiory publiczności;
największa i najsłynniejsza z bibliotek hellenistycznych, założona w III w. p.n.e. przez Ptolemeusza I Sotera w Aleksandrii;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia