Biblioteka Raczyńskich

Encyklopedia PWN

rodzina magnacka herbu Nałęcz, pochodząca z okolic Nakła w Wielkopolsce.
biblioteki, których istnienie i działalność jest oparta na majątku fundacyjnym, przeznaczonym na ten właśnie cel przez założyciela (ofiarodawcę, donatora, fundatora).
Raczyński Edward, hrabia, ur. 2 IV 1786, Poznań, zm. 20 I 1845, Zaniemyśl,
wnuk Kazimierza, brat Atanazego, ojciec Rogera Maurycego, konserwatywny polityk wielkopol., mecenas sztuki i nauki, edytor, ziemianin;
Raczyński Kazimierz, ur. 2 III 1739, Wojnowice k. Poznania, zm. 25 XI 1824, Warszawa,
dziad Edwarda (1786–1845) i Atanazego, starosta generalny wielkopol., marszałek Rady Nieustającej;
miasto wojewódzkie (województwo wielkopolskie), powiat grodzki, na obszarze Poznańskiego Przełomu Warty, Pojezierza Poznańskiego i Równiny Wrzesińskiej, nad Wartą, u ujścia jej prawych dopływów Cybiny i Głównej oraz lewego dopływu Bogdanki; siedziba powiatu poznańskiego.
Bederski Antoni, ur. 13 I 1848, Wysoka k. Piły, zm. 29 III 1930, Poznań,
dziennikarz, bibliotekarz;
kierunek działalności publicznej w Polsce w XIX w., wysuwający hasła różnorodnych działań legalnych, zmierzających do wzmocnienia sił i organizacji społeczeństwa polskiego w sytuacji braku własnego państwa.
Drwęski Jarogniew, ur. 6 XII 1873, Glinno k. Poznania, zm. 14 IX 1921, Poznań,
działacz społ., prawnik;
fundacje
[łac. fundatio ‘zakładanie’],
instytucje mające osobowość prawną, których działalność jest oparta na majątku przekazanym przez założycieli-fundatorów i bieżących wpływach (dotacje), realizujące określone przez nich cele: filantropijne, kulturalne, naukowe, religijne lub społeczne, niemające charakteru działalności gospodarczej.
ośrodek badań hist., muzeum i placówka archiwalno-biblioteczna emigracji pol. w Wielkiej Brytanii;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia