Biblioteka Ossolińskich

Encyklopedia PWN

biblioteka i wydawnictwo we Wrocławiu (najstarsze z istniejących w Polsce), zał. 1827 we Lwowie;
biblioteki, których istnienie i działalność jest oparta na majątku fundacyjnym, przeznaczonym na ten właśnie cel przez założyciela (ofiarodawcę, donatora, fundatora).
biblioteki samodzielne, biblioteki placówek nauk. działające w ramach instytutów, zakładów, centrów, innych jednostek organizacyjnych PAN i biblioteki jej stacji nauk. za granicą.
Ossoliński Józef Maksymilian, hrabia, ur. 1748, Wola Mielecka (Sandomierskie), zm. 17 III 1826, Wiedeń,
fundator biblioteki, badacz literatury i pisarz;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia