Biblioteka Ossolińskich

Encyklopedia PWN

biblioteka i wydawnictwo we Wrocławiu (najstarsze z istniejących w Polsce), zał. 1827 we Lwowie;
biblioteki, których istnienie i działalność jest oparta na majątku fundacyjnym, przeznaczonym na ten właśnie cel przez założyciela (ofiarodawcę, donatora, fundatora).
biblioteki samodzielne, biblioteki placówek nauk. działające w ramach instytutów, zakładów, centrów, innych jednostek organizacyjnych PAN i biblioteki jej stacji nauk. za granicą.
Ossoliński Józef Maksymilian, hrabia, ur. 1748, Wola Mielecka (Sandomierskie), zm. 17 III 1826, Wiedeń,
fundator biblioteki, badacz literatury i pisarz;
stolica Polski i województwa mazowieckiego, pow. grodzki, na Nizinie Środkowomazowieckiej, obejmującej w granicach miasta część Kotliny Warszawskiej, Doliny Środkowej Wisły, Równiny Warszawskiej oraz krańce równin Wołomińskiej i Łowicko-Błońskiej, nad Wisłą (w obrębie miasta 28 km biegu rzeki); ośrodek aglomeracji warszawskiej.
Pajączkowski Franciszek, ur. 18 V 1905, Brody, zm. 19 I 1970, Wrocław,
historyk teatru, bibliotekarz;
m. wojewódzkie (woj. dolnośląskie), pow. grodzki, na równinach Wrocławskiej i Oleśnickiej, nad Odrą i jej dopływami: Oławą, Ślęzą, Bystrzycą i Widawą; siedziba pow. wrocławskiego.
Lwów, L'wiw, L'viv,
największe miasto w zachodniej części Ukrainy, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego;
Wisłocki Władysław, ur. 31 VII 1841, Knihynicze k. Rohatyna, zm. 4 VI 1900, Kraków,
stryj Władysława Tadeusza, bibliograf, bibliotekarz, historyk literatury;
Eybelwieser
[i bəlwi:zər]
Johann Jacob, ur. 1667(?), Wiedeń(?), zm. przed 4 I 1744 (data pogrzebu), Wrocław,
malarz austr., czynny na Śląsku;
fundacje
[łac. fundatio ‘zakładanie’],
instytucje mające osobowość prawną, których działalność jest oparta na majątku przekazanym przez założycieli-fundatorów i bieżących wpływach (dotacje), realizujące określone przez nich cele: filantropijne, kulturalne, naukowe, religijne lub społeczne, niemające charakteru działalności gospodarczej.
Hirschberg Aleksander, ur. 15 XII 1847, Lwów, zm. 27 VII 1907, tamże,
historyk, bibliotekarz, działacz polityczny;
Knot Antoni, ur. 20 V 1904, Kołomyja, zm. 21 I 1982, Wrocław,
bibliotekarz, historyk;
Kubala Ludwik, ur. 9 IX 1838, Kamienica k. Limanowej, zm. 30 IX 1918, Lwów,
historyk;
Lubomirski Henryk, książę, ur. 15 IX 1777, Równe (Wołyń), zm. 20 X 1850, Drezno,
ojciec Jerzego Henryka, konserwatywny polityk galicyjski, mecenas sztuki;
Lubomirski Jerzy Henryk, książę, ur. 28 V 1817, Wiedeń, zm. 25 V 1872, Kraków,
syn Henryka, polityk galicyjski, ordynat przeworski;
biblioteka i wydawnictwo we Wrocławiu, → Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Materiały dodatkowe

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia