Biblioteka Ordynacji Zamojskiej

Encyklopedia PWN

biblioteki, których istnienie i działalność jest oparta na majątku fundacyjnym, przeznaczonym na ten właśnie cel przez założyciela (ofiarodawcę, donatora, fundatora).
miasto w województwie lubelskim, pow. grodzki, w Padole Zamojskim, nad Łabuńką (prawy dopływ Wieprza); siedziba pow. zamojskiego.
Horodyski Bogdan, ur. 9 V 1904, Opatów (Kieleckie), zm. 24 V 1965, Warszawa,
historyk i bibliotekarz;
Kolankowski Ludwik, pseud. Bork, Jan Pniowski, ur. 21 VI 1882, Nadwórna k. Stanisławowa, zm. 19 III 1956, Toruń,
historyk.
Korzon Tadeusz, ur. 9 XI 1839, Mińsk (Białoruś), zm. 18 III 1918, Warszawa,
historyk; badacz dziejów nowoż. Polski i powszechnych, zwłaszcza XVIII w.
Żeromski Stefan, pseud. Maurycy Zych, Józef Katerla, ur. 14 X 1864, Strawczyn (Kieleckie), zm. 20 XI 1925, Warszawa,
powieściopisarz, nowelista, dramaturg, publicysta, uznawany za najwybitniejszego prozaika przełomu XIX i XX w..
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia