Biblioteka Kórnicka

Encyklopedia PWN

biblioteka pol. we Francji; zał. 1842 przy Szkole Nar. Pol. (liceum), z inicjatywy działaczy demokr. Wielkiej Emigracji przeciwnych obozowi ks. A.J. Czartoryskiego;
biblioteki, których istnienie i działalność jest oparta na majątku fundacyjnym, przeznaczonym na ten właśnie cel przez założyciela (ofiarodawcę, donatora, fundatora).
miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, na Równinie Wrzesińskiej, nad jez.: Kórnickim i Bnińskim.
Grycz Józef, ur. 11 XII 1890, Zebrzydowice, zm. 23 X 1954, Warszawa,
bibliotekarz, organizator nowoczesnego bibliotekarstwa polskiego;
rodzina antykwariuszy, księgarzy, nakładców;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia