Biblia pauperum

Encyklopedia PWN

Biblia pauperum
[łac.],
Biblia ubogich,
ikon. średniowieczna księga zawierająca przedstawienia z życia Chrystusa i ze Starego Testamentu zestawione w układzie typologicznym i objaśnione tekstami biblijnymi;

Słownik języka polskiego PWN

Biblia pauperum
1. «księga rozpowszechniona w średniowieczu, zawierająca zbiór rycin przedstawiających sceny z Biblii»
2. «o książce przedstawiającej jakiś problem w sposób przesadnie uproszczony»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia