Białostocczyzny

Encyklopedia PWN

Berg-Trips Norbert, ur. 18 I 1912, Graz, zm. 6 VI 1980, tamże,
policjant austr., SS-Oberstumführer;
miasto powiatowe w województwie podlaskim, na pograniczu Pojezierza Ełckiego, Wysoczyzny Kolneńskiej i Kotliny Biebrzańskiej, na pr. brzegu rz. Ełk.
Kalabiński Stanisław, ur. 20 VIII 1923, Łuck, zm. 18 X 1980, Warszawa,
historyk, edytor;
Obrębska-Jabłońska Antonina, ur. 12 I 1902, Pszczelna k. Hajsyna (Podole), zm. 19 XI 1994, Warszawa,
językoznawca, polonistka i slawistka;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia