Białostocczyzny

Encyklopedia PWN

Berg-Trips Norbert, ur. 18 I 1912, Graz, zm. 6 VI 1980, tamże,
policjant austr., SS-Oberstumführer;
miasto powiatowe w województwie podlaskim, na pograniczu Pojezierza Ełckiego, Wysoczyzny Kolneńskiej i Kotliny Biebrzańskiej, na pr. brzegu rz. Ełk.
Kalabiński Stanisław, ur. 20 VIII 1923, Łuck, zm. 18 X 1980, Warszawa,
historyk, edytor;
Obrębska-Jabłońska Antonina, ur. 12 I 1902, Pszczelna k. Hajsyna (Podole), zm. 19 XI 1994, Warszawa,
językoznawca, polonistka i slawistka;
m. powiatowe w woj. podlaskim, w południowej części Wysoczyzny Drohiczyńskiej, nad Kamionką (prawy dopływ Bugu).
obszar państwa pol. włączony do Niemiec 1939–45;
Altenloh
[ạltnlo:]
Karl Wilhelm, ur. 25 VI 1908, Hagen, zm. 1985,
funkcjonariusz hitlerowski, prawnik;
Białorusini, nazwa własna Biełarusy,
naród tworzący podstawową ludność Białorusi,
organizacja ludności białoruskiej zamieszkującej Polskę, gł. na Białostocczyźnie; zał. 1956 z siedzibą ZG w Białymstoku;
Błahuszewski Mieczysław, pseud. m.in. Kostrzewa II, ur. 2 VI 1913, Nowy Janów k. Sokółki, zm. 12 V 1943, Nowosiółki k. Białegostoku,
działacz ruchu lud. i konspiracji, inżynier;
Burzyńska Melania, ur. 1 VIII 1917, Jaświły (Białostocczyzna), zm. 29 IX 2003,
poetka lud., działaczka kult. i społ.;
Hajduk Mykoła, pseud. Mika, ur. 29 V 1933, Kobylanka (Białostocczyzna),
pisarz białoruski, tworzy w języku białoruskim i polskim;
Janowicz Sokrat, ur. 4 IX 1936, Krynki (Białostocczyzna), zm. 17 II 2013, tamże,
białoruski prozaik i eseista;
Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi (KPZB), Kamunistỵcznaja pạrtyja Zachọdniaj Biełarụsi,
białoruska partia polit., zał. 1923, autonomiczna część KPP, działała nielegalnie na Wileńszczyźnie, Nowogródczyźnie, Polesiu i Białostocczyźnie;
naród tworzący podstawową ludność Litwy,
policyjno-wojskowy system administracji III Rzeszy na terytorium II RP, zajętym IX 1939 w wyniku niemieckiej agresji oraz po podziale państwa polskiego, dokonanym przez Niemcy i ZSRR (na podstawie układu o przyjaźni i granicy, zawartego 28 IX 1939, korygującego ustalenia paktu Ribbentrop–Mołotow z 23 VIII 1939).
osiedlanie zdemobilizowanych żołnierzy na nie zagospodarowanych gruntach lub nadawanie im gospodarstw rolnych;
kryptonim operacji połączonych oddziałów AK okręgów wileńskiego i nowogródzkiego, przeprowadzonej 7–13 VII 1944 w ramach planu „Burza” w celu wyzwolenia własnymi siłami Wilna przed nadejściem jednostek Armii Czerwonej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia