Berlina Zachodniego

Encyklopedia PWN

koncepcja teoretyczna i postawa światopoglądowa oparta na indywidualistycznej koncepcji człowieka i społeczeństwa, głosząca, że wolność [łac. liberalis ‘dotyczący wolności’] i nieskrępowana przymusem politycznym działalność jednostek mają wartość nadrzędną i są najpewniejszym źródłem postępu we wszystkich sferach życia zbiorowego.
Łomnicki Tadeusz, ur. 18 VII 1927, Podhajce (obwód tarnopolski, Ukraina), zm. 22 II 1992, Poznań,
brat Jana, aktor, reżyser;
Moniuszko Stanisław, ur. 5 V 1819, Ubiel k. Mińska, zm. 4 VI 1872, Warszawa,
kompozytor, dyrygent, organista i pedagog muzyczny.
Odojewski Włodzimierz, właśc. W. Jan Jasiński-Odojewski, ur. 14 VI 1930, Poznań, zm. 20 VII 2016, Piaseczno,
prozaik.
Osmańczyk Edmund, ur. 10 VIII 1913, Jagielno (Dolny Śląsk), zm. 4 X 1989, Warszawa,
dziennikarz, publicysta, działacz społeczny;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia