Berlin

Encyklopedia PWN

Meinecke
[mạinəkə]
Friedrich, ur. 30 X 1862, Salzwedel, zm. 6 II 1954, Berlin Zach.,
historyk niemiecki;
Menzel
[mncl]
Adolph Friedrich Erdmann von Wymowa, ur. 8 XII 1815, Velkruby (ob. Václavov u Bruntálu), zm. 9 II 1905, Berlin,
niemiecki malarz, grafik i rysownik;
Messel Alfred Wymowa, ur. 22 VII 1853, Darmstadt, zm. 24 III 1909, Berlin,
architekt niemiecki;
Minetti Bernhard, ur. 26 I 1905, Kilonia, zm. 12 X 1998, Berlin,
aktor niemiecki;
Muratow Pawieł P., ur. III 1881, Bobrow (gubernia woroneska), zm. 5 X 1950, Whitechurch (hrab. Port Láirge, Irlandia),
ros. pisarz, historyk i krytyk sztuki;
Nolde Emil Wymowa, właśc. E. Hansen, ur. 7 VIII 1867, Nolde k. Tondern, zm. 13 IV 1965, Seebüll (obecnie część Neukirchen),
niemiecki malarz i grafik, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli ekspresjonizmu.
Parseval August von, ur. 5 II 1861, Frankenthal, zm. 22 II 1942, Berlin,
niem. konstruktor sterowców;
Pechstein
[p̣śsztain]
Max Wymowa, ur. 31 XII 1881, Eckersbach k. Zwickau, zm. 29 VI 1955, Berlin Zach.,
niem. malarz i grafik;
Pesne
[pen]
Antoine, ur. 23 V 1683, Paryż, zm. 5 VIII 1757, Berlin,
fr. malarz i rysownik;
Planck
[plaŋk]
Max Karl Ernst Wymowa, ur. 23 IV 1858, Kilonia, zm. 4 X 1947, Getynga,
fizyk niemiecki.
Poelzig
[pọ̈lcıś]
Hans Wymowa, ur. 30 IV 1869, Berlin, zm. 14 VI 1936, tamże,
architekt niemiecki;
Poggendorff Johann Christian, ur. 29 XII 1796, Hamburg, zm. 24 I 1877, Berlin,
fizyk niemiecki;
Preuss
[prois]
Konrad Theodor, ur. 2 VI 1869, Iława Pruska, zm. 9 VI (8 VII?) 1938, Berlin,
niem. etnolog, religioznawca;
Raschdorff
[rạszdorf]
Julius Carl von, ur. 2 VII 1823, Pszczyna (niem. Pless), zm. 13 VIII 1914, Waldsieversdorf,
architekt niemiecki;
rewolucja marcowa 1848 w Wiedniu i Berlinie,
zbrojne powstanie mieszkańców stolic największych państw niemieckich, pod hasłem wolności politycznej i zjednoczenia narodowego, zapoczątkowujące Wiosnę Ludów w Niemczech;
Richthofen
[rı̣śtho:fn]
Ferdinand von, baron, ur. 5 V 1833, Pokój (niem. Carlsruhe), zm. 6 X 1905, Berlin,
niem. podróżnik, geolog i geograf; badacz Chin;
Ritter Karl Wymowa, ur. 7 VIII 1779, Quedlinburg, zm. 28 IX 1859, Berlin,
geograf niemiecki.
Rozner, Rosner, Adi (Adolf Ignacy), ur. 26 V 1910, Berlin, zm. 8 VIII 1976, tamże,
niemiecki kornecista jazzowy i kompozytor, pochodzenia żydowskiego;
Schadow
[szạ:do]
Johann Gottfried, ur. 20 V 1764, Berlin, zm. 27 I 1850, tamże,
ojciec Wilhelma, niem. rzeźbiarz i malarz;
Schaubühne am Lehniner Platz
[szạubünə am lẹ:nınər plac],
teatr w Berlinie;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia