Berlin

Encyklopedia PWN

Goebbels
[gö:bls]
Joseph Wymowa, ur. 29 X 1897, Rheydt, zm. 1 V 1945, Berlin,
jeden z gł. przywódców hitlerowskich Niemiec, zbrodniarz wojenny.
Grimm
[grım]
Jacob Ludwig Karl Wymowa, ur. 4 I 1785, Hanau, zm.20 IX 1863, Berlin,
brat Wilhelma Karla, filolog niemiecki; twórca germańskiego językoznawstwa porównawczego;
Grimm
[grım]
Wilhelm Karl, ur. 24 II 1786, Hanau, zm. 16 XII 1859, Berlin,
brat Jacoba Ludwiga Karla, niem. filolog, zbieracz baśni i podań ludowych;
Gropius Martin Philipp, ur. 11 VIII 1824, Berlin, zm. 13 XII 1880, tamże,
budowniczy niemiecki;
Gul Roman B., ur. 1 VIII 1896, Penza, zm. 30 VI 1986, Nowy Jork,
ros. pisarz i krytyk literacki;
Hahn
[ha:n]
Otto Wymowa, ur. 8 III 1879, Frankfurt n. Menem, zm. 28 VII 1968, Getynga,
fizykochemik niemiecki.
Hefner-Alteneck
[h. ạltənək]
Friedrich von, ur. 27 V 1845, Aschaffenburg, zm. 7 I 1904, Berlin,
niemiecki inżynier i wynalazca;
Hegel Georg Wilhelm Friedrich, ur. 27 VIII 1770, Stuttgart, zm. 14 XI 1831, Berlin,
filozof niemiecki, jeden z twórców klasycznej idealistycznej filozofii niemieckiej.
Herzfelde
[hrcfẹldə]
Wieland, ur. 11 IV 1896, Weggis (Szwajcaria), zm. 23 XI 1988, Berlin,
niem. pisarz i wydawca;
Humboldt Wilhelm von Wymowa, baron, ur. 22 VI 1767, Poczdam, zm. 8 IV 1835, Tegel k. Berlina,
brat Alexandra, niem. filozof, teoretyk języka, polityk;
Jacoby
[jakọ:bi]
Felix, ur. 19 III 1876, Magdeburg, zm. 10 XI 1959, Berlin,
niem. historyk starożytności i filolog;
Janiszewski Józef Konstanty, ur. 31 VIII 1855, Grodzisk Wielkopolski, zm. 22 VII 1923, Berlin,
działacz polit., wydawca; introligator, zecer;
Kirchhoff
[kı̣rśhof]
Gustav Robert Wymowa, ur. 12 III 1824, Królewiec, zm. 17 X 1887, Berlin,
fizyk niemiecki.
Klaproth
[klạpro:t]
Martin Heinrich Wymowa, ur. 1 XII 1743, Wernigerode, zm. 1 I 1817, Berlin,
ojciec Juliusa Heinricha, niemiecki chemik i aptekarz;
Koldewey
[kọldəwai]
Robert, ur. 20 IX 1855, Blankenburg, zm. 4 II 1925, Berlin,
archeolog niemiecki;
Kozłowski Leon, ur. 6 VI 1892, Rembieszyce (Kieleckie), zm. 11 V 1944, Berlin,
brat Anieli, polityk, archeolog.
Krüger Franz, ur. 3 IX 1797, Badegast, zm. 21 I 1857, Berlin,
niem. malarz i grafik;
Laue Max Felix Theodor von Wymowa, ur. 9 X 1879, Pfaffendorf k. Koblencji, zm. 24 IV 1960, Berlin,
fizyk niemiecki;
Lietzau
[lị:cau ]
Hans, ur. 2 IX 1913, Berlin, zm. 29 XI 1991, tamże,
niem. aktor, reżyser;
Marcuse
[markụ:zə]
Herbert Wymowa, ur. 19 VII 1898, Berlin, zm. 29 VII 1979, Starnberg,
filozof niemiecki.

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia