Berlin

Encyklopedia PWN

nazwa agresywnego sojuszu polityczno-militarnego Niemiec i Włoch, podpisanego 15 X 1936;
Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin
[dọiczə akadmị: dr wı̣snszaftn cu: berlị:n]
→ Akademia Nauk w Berlinie.
osiedle przem. w Niemczech (Brandenburgia), na wschód od Berlina;
Staatliche Museen zu Berlin Preussischer Kulturbesitz
[sztạ:tlıśə muẓ:ən cu berlị:n prọisıszər kultụ:rbəzı̣c],
państw. instytucja muzealna w Berlinie, → Berlińskie Muzea Państwowe Pruskiego Dziedzictwa Kulturalnego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia