Berlin

Encyklopedia PWN

Goebbels
[gö:bls]
Joseph Wymowa, ur. 29 X 1897, Rheydt, zm. 1 V 1945, Berlin,
jeden z gł. przywódców hitlerowskich Niemiec, zbrodniarz wojenny.
Grimm
[grım]
Jacob Ludwig Karl Wymowa, ur. 4 I 1785, Hanau, zm.20 IX 1863, Berlin,
brat Wilhelma Karla, filolog niemiecki; twórca germańskiego językoznawstwa porównawczego;
Grimm
[grım]
Wilhelm Karl, ur. 24 II 1786, Hanau, zm. 16 XII 1859, Berlin,
brat Jacoba Ludwiga Karla, niem. filolog, zbieracz baśni i podań ludowych;
Gropius Martin Philipp, ur. 11 VIII 1824, Berlin, zm. 13 XII 1880, tamże,
budowniczy niemiecki;
Gul Roman B., ur. 1 VIII 1896, Penza, zm. 30 VI 1986, Nowy Jork,
ros. pisarz i krytyk literacki;
Hahn
[ha:n]
Otto Wymowa, ur. 8 III 1879, Frankfurt n. Menem, zm. 28 VII 1968, Getynga,
fizykochemik niemiecki.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia