Beckmanna

Encyklopedia PWN

Beckmann
[ḅkman]
Ernst Otto, ur. 4 VII 1853, Solingen, zm. 13 VII 1923, Berlin,
chemik niemiecki;
wewnątrzcząsteczkowe cykliczne amidy aminokwasów o wzorze ogólnym: zawierające w pierścieniu ugrupowanie peptydowe –CO–NR–, gdzie R — atom wodoru, alkil lub aryl;
wewnątrzcząsteczkowa reakcja chem., w wyniku której tworzy się związek o zmienionym wzajemnym położeniu atomów w cząsteczce, zmienionym umiejscowieniu wiązań podwójnych, a także zmienionej ich krotności, mogąca przebiegać z zachowaniem wzoru sumarycznego związku (izomeryzacja) lub z jego zmianą.
Witkin
[uı̣tkın]
Joel Peter, ur. 13 IX 1939, Nowy Jork,
fotograf amerykański;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia