Barwniki zasadowe

Encyklopedia PWN

związki org. o wzorze ogólnym [ArN≡N]+X , gdzie X oznacza anion kwasu nieorg. (sole diazoniowe) albo jon wodorotlenkowy OH (wodorotlenki diazoniowe);
barwnik syntetyczny z grupy ftalein;
fotografia
[gr. phōs, phōtós ‘światło’, gráphō ‘piszę’],
otrzymywanie trwałych obrazów na powierzchniach pokrytych substancją światłoczułą (promienioczułą); również gotowy obraz fot. pozytywowy na podłożu nieprzezroczystym.
lakmus
[niem. < hol.],
popularny wskaźnik pH stosowany najczęściej w postaci papierków lakmusowych (papierek wskaźnikowy);
oranż metylowy, heliantyna,
sól sodowa kwasu p-N,N-dimetyloaminoazobenzenosulfonowego, syntetyczny barwnik azowy;
produkty stosowane do usuwania brudu i niepożądanych substancji z wyrobów włókienniczych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia