Barwniki zasadowe

Encyklopedia PWN

barwniki zasadowe, barwniki kationowe,
barwniki syntetyczne o słabo zasadowym charakterze, które w wodzie dysocjują z odszczepieniem barwnego kationu, wiążącego się z barwionym włóknem;
związki chemiczne wybiórczo absorbujące promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie widzialnym (o długości fali od ok. 400 do 780 nm) warunkujące barwę organizmów roślinnych i zwierzęcych albo nadające barwę przedmiotom użytkowym.
grupa barwników syntetycznych; pochodne, gł. aminowe, akrydyny;
grupa barwników syntetycznych;
grupa barwników syntetycznych zawierających w swej budowie szkielet ksantenu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia