Bagdadzie

Encyklopedia PWN

twórczość nauk. ludów zamieszkujących kalifat arabsko-muzułmański (Arabów, Persów, Żydów i in.), powstająca w języku arabskim od VII w. n.e.
Fattah Ismail at-Turk, Ismā‘īl at-Turk Fattāḥ, ur. 1934, Al-Basra,
iracki rzeźbiarz i malarz;
kadirijja, qādiriyya,
nazwa muzułmańskiego bractwa mistycznego (sufickiego),
wyższa uczelnia muzułm. (madrasa), zał. 1234 w Bagdadzie przez abbasydzkiego kalifa Al-Mustansira (1226–42);
Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową, ang. Organization of the Petroleum Exporting Countries Wymowa(OPEC Wymowa),
międzynarodowa organizacja krajów producentów ropy naftowej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia