Bałt

Encyklopedia PWN

politeistyczna religia indoeur. ludu osiadłego w czasach hist. nad południowo-wschodnimi brzegami Morza Bałtyckiego, między Wisłą a Dźwiną (przodków współcz. Litwinów i Łotyszy oraz wymarłych już Prusów i Jadźwingów).
grupa ludów indoeuropejskich, wyodrębniona po 3000 p.n.e. (w późnym neolicie) na terenie środkowowschodniej Europy;
grupa ludów indoeur. zamieszkujących znaczne obszary środkowej i wschodniej Europy.
bałtycki, region, ang. Baltic Region, niem. Ostseeraum, Ostseegebiet,
termin używany niekiedy w odniesieniu do Morza Bałtyckiego oraz obszarów lądowych powiązanych z nim geogr., gosp., ekol. i polit.
Bertold, data ur. nieznana, zm. 24 VII 1198, koło ujścia Dźwiny,
duchowny niem., cysters, biskup Inflant;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia