Bałkanów

Encyklopedia PWN

Bałkany, Bałkan, Stara Płanina, w starożytności Aemon, Hemus,
fałdowy łańcuch górski na Półwyspie Bałkańskim, w Bułgarii i Serbii;
nazwa nadawana pierwotnie jednemu ze szczepów oguzyjskich (Oguzowie),
Wschodnioserbskie, Góry, Rudawy Wschodnioserbskie, Karpatsko-balkanske planine,
góry w Serbii, zachodnia część Bałkanów, na południe od Żelaznej Bramy, pomiędzy dolinami Morawy i Timoku;
rz. w Bułgarii, prawy dopływ Dunaju;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia