Azji Południowej

Encyklopedia PWN

Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej, ang. Association of South East Asian Nations (ASEAN),
organizacja państw azjatyckich, założona 1967 przez Filipiny, Indonezję, Malezję, Singapur i Tajlandię, w celu zacieśnienia współpracy gospodarczej, naukowo-technicznej, kulturalnej i politycznej;
ang. Colombo Plan for Cooperative Economic and Social Development in Asia and Pacific, organizacja gosp. utworzona 1950
Współpraca Ekonomiczna Azji i Pacyfiku, ang. Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC),
międzynarodowa organizacja integracyjna; największe na świecie (pod względem obszaru, ludności, PKB, wartości handlu zagranicznego) regionalne ugrupowanie ekonomiczne, obejmujące znaczną część gospodarki światowej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia