Azję

Encyklopedia PWN

szacuje się, że na świecie jest ponad 4000 języków;
kalong, pies latający, Pteropus vampyrus,
nietoperz z rodziny rudawkowatych; zamieszkuje południowo-wschodnią Azję i Archipelag Sundajski;
rzemiosło zajmujące się wyrobem kobierców;
kolokwinta, arbuz kolokwinta, kolocynta, Citrullus colocynthis,
gatunek byliny z rodziny dyniowatych, rosnący na pustynnych obszarach północnej Afryki, obszarze śródziemnomor. po południową i zachodnią Azję, lokalnie uprawiana w tych rejonach;
Kolumb Krzysztof, hiszp. Cristóbal Colón, wł. Cristoforo Colombo, portug. Cristovão Colombo, ur. prawdopodobnie między 25 VIII a 31 X 1451, zm. 20 V 1506, Valladolid,
żeglarz w służbie hiszpańskiej, odkrywca Ameryki.
Kompania Wschodnioindyjska, East India Company,
angielska kompania handlowa, istniejąca 1600–1873;
jedna z największych organizacji kościelnych w łonie protestantyzmu.
ekon. grupa krajów rozwijających się w Azji i Ameryce Łacińskiej, które w okresie powojennym, zwłaszcza poczynając od lat 60. XX w., weszły w fazę szybkiego rozwoju gospodarczego;
lampart, pantera, leopard, Panthera pardus,
ssak drapieżny z rodziny kotowatych, z podrodziny wielkich kotów; występuje w południowej Azji (od Turcji i Iraku po południowo-wschodnią Rosję, Chiny i Jawę, a także w północno-wschodnim Egipcie, Jemenie i Omanie) oraz w Afryce (od Maroka po Tunezję i na południe od Sahary);
Lidia, gr. Lydía,
staroż. kraina w zachodniej części Azji Mniejszej (obecnie w Turcji) ze stolicą w Sardes.
liwistonia, liwistona, Livistona,
rodzaj drzewiastych roślin jednoliściennych z rodziny arekowatych (palm), obejmujący ok. 30 gat. wysokich drzew rosnących w Afryce, w południowo-wschodniej Azji, Australii, na Archipelagu Malajskim;
państwo w Azji Południowo-Wschodniej, w południowej części Półwyspu Malajskiego (Malezja Zachodnia) oraz w północnej części Borneo (Malezja Wschodnia), nad Morzem Południowochińskim, Sulu (Ocean Spokojny) i Morzem Andamańskim, oddzielone od Indonezji cieśniną Malakka, od Singapuru — cieśniną Johor
nacjonalizacja
[łac. natio ‘naród’],
jedna z form upaństwowienia, przejęcie przez państwo praw własności ziem, przedsiębiorstw i kapitału na podstawie odrębnego aktu prawnego;
kilka gat. ssaków kopytnych z rodzaju Ovis, z rodziny krętorogich;
pistacja, Pistacia,
rodzaj roślin okrytozalążkowych drzewiastych z rodziny nanerczowatych (Anacardiaceae)
Pontyjskie, Góry, Karadeniz Dağları,
łańcuch górski w zachodniej Azji, na półwyspie Azja Mniejsza, ciągnący się w północnej Turcji, między wybrzeżem Morza Czarnego na północy a Wyżyną Anatolijską na południu;
prasa
[łac. presso ‘tłoczę’],
ogół druków o charakterze informacyjnym i regularnej częstotliwości ukazywania się, obejmujący wszystkie rodzaje periodyków, tj. dzienniki, gazety, tygodniki, miesięczniki, kwartalniki, półroczniki i roczniki, w potocznym znaczeniu dzienniki i gazety (p. codzienna o treści ogólnej) oraz tygodniki (czasopisma) o treści ogólnej.
Seldżucy, Seldżukidzi,
dynastia tureckiego pochodzenia, panująca w Iranie, Iraku, Syrii i w Anatolii.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia