Australii

Encyklopedia PWN

winodań wachlarzowata, borasus wachlarzowaty, Borassus flabellifer,
gat. z rodziny arekowatych (palm) z Azji Południowej: od Indii i Sri Lanki po Nową Gwineę i północną Australię, często dziczeje z upraw;
wombaty, niedźwiedzie workowate, Vombatidae,
rodzina ssaków z nadrzędu torbaczy;
Wspólnota Narodów, Commonwealth of Nations Wymowa,
zinstytucjonalizowana forma współpracy państw dawnego imperium brytyjskiego.
żwirowce, Glareolinae,
podrodzina ptaków zamieszkujących tereny piaszczyste, często nadwodne, z rzędu siewkowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia