Augusta

Encyklopedia PWN

tytuł cesarzowych rzymskich.
m. w południowych Włoszech, w regionie Sycylia, nad M. Jońskim, w prow. Syrakuzy, na przybrzeżnej wyspie.
Augusta
[o:gạstə],
m. w USA, stolica stanu Maine, nad rz. Kennebec, uchodzącą do O. Atlantyckiego.
monumentalny grobowiec ces. Augusta na Polu Marsowym w Rzymie; wraz z Ara Pacis Augustae i zegarem słonecznym stanowił ważny element ideologii cesarskiej;
Augusta-Richmond,
[o:gạstə],
m. w USA, w stanie Georgia, nad rz. Savannah.
szt. plast. termin stosowany czasem w odniesieniu do klasycystycznej twórczości artystycznej, powstałej w kręgu mecenatu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego;
Uniwersytet Georga-Augusta w Getyndze, Georg-August-Universität Göttingen,
pierwszy niem. wielowydziałowy uniwersytet, zał. 1737 przez króla Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz elektora Hanoweru Jerzego II;
ad augusta per angusta
[łac., ‘do wzniosłych wyników ciasnymi drogami’],
triumf osiąga się przez zwalczanie trudności (Hernani V.M. Hugo).
Gregory
[grẹgəri]
Isabella Augusta, lady, z domu Persse, ur. 5 III 1852, Roxborough, zm. 22 V 1932, Coole,
dramatopisarka irlandzka;
Lovelace
[lạwleıs]
Augusta Ada Wymowa, właśc. A.A. Byron Wymowa, księżna Lovelace, ur. 10 XII 1815, Piccadilly Terrace (hrab. Middlesex, obecnie w Londynie), zm. 27 XI 1852, Marylebone (obecnie w Londynie),
córka G. Byrona, matematyczka angielska;
Port Augusta
[po:rt o:gạstə],
m. w Australii, w stanie Australia Południowa, nad Zat. Spencera.
Zygmunta Augusta, Jezioro, Czechowizna, Jezioro Czechowskie,
jezioro na Wysoczyźnie Białostockiej, powstałe w XVI w. przez spiętrzenie rz. Nereśl, w woj. podlaskim, na północny zachód od Knyszyna, na wys. 124 m;
August, Caius Octavius, Caius Iulius Caesar, Imperator Caesar Augustus, pot. Oktawian, założyciel dynastii julijsko-klaudyjskiej, ur. 63 r. p.n.e., Rzym, zm. 14 r. n.e., Nola,
pierwszy cesarz rzymski.
august, Augustus
[łac. augeo ‘rozszerzam’, ‘powiększam’],
element tytulatury (imienia) cesarskiej w starożytnym Rzymie;
m. powiatowe w województwie podlaskim, na Równinie Augustowskiej, nad Nettą i Kanałem Augustowskim oraz jez.: Sajno, Sajenko, Białe, Studzieniczne, Rospuda i Necko, wśród lasów Puszczy Augustowskiej.
August II, zw. Mocnym, z dynastii Wettinów, ur. 12 V 1670, Drezno, zm. 1 II 1733, Warszawa,
elektor saski od 1694 (jako Fryderyk August I), król Polski 1697–1706 i od 1709, syn elektora Jana Jerzego III i Anny Zofii, księżniczki duńskiej, ojciec Augusta III.
August III, z dynastii Wettinów, ur. 17 X 1696, Drezno, zm. 5 X 1763, tamże,
elektor saski (jako Fryderyk August II), król polski od 1733, syn Augusta II i Katarzyny Eberhardyny, z bocznej linii Hohenzollernów.
August Bille, ur. 9 XI 1948, Brede,
duński reżyser i operator filmowy;
marmurowy posąg cesarza Augusta jako naczelnego wodza;

Słownik języka polskiego PWN

augusta «tytuł żony cesarza rzymskiego»
augustus, august «tytuł cesarzy rzymskich»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia