Astronomia

Encyklopedia

astronomia
[gr. ástron ‘gwiazda’, nómos ‘prawo’],
nauka przyrodnicza, której przedmiotem badań są ciała niebieskie, ich rozkład i ruchy w przestrzeni, pochodzenie, budowa oraz ewolucja, a także Wszechświat jako całość.
dział astronomii zajmujący się badaniem rozmieszczenia przestrzennego i ruchów gwiazd, ich grupowymi własnościami, siłami występującymi w układach gwiazd oraz materii międzygwiazdowej.
dział współcz. astronomii poświęcony badaniu promieniowania elektromagnetycznego ciał niebieskich w zakresie fal dł. od ok. 1 µm do ok. 1000 µm (1 mm).
dział astronomii zajmujący się badaniem obiektów znajdujących się poza Galaktyką, np. gromad i supergromad galaktyk, budową i własnościami galaktyk aktywnych.
dział astronomii współcz. zajmujący się badaniem promieniowania rentgenowskiego ciał niebieskich.
organizacja zrzeszająca astronomów i astronomów amatorów, z siedzibą w Krakowie;
dwumiesięcznik poświęcony upowszechnianiu najnowszych osiągnięć astronomii;
kwartalnik poświęcony upowszechnianiu wiedzy astr. na poziomie wyższym, wyd. od 1953;
Banachiewicz Tadeusz, ur. 13 II 1882, Warszawa, zm. 17 XI 1954, Kraków,
polski astronom, geodeta i matematyk.
astrometria
[gr. ástron ‘gwiazda’, metréō ‘mierzę’],
astronomia pozycyjna,
najstarszy dział astronomii, obejmujący metody określania położeń i ruchów ciał niebieskich, wyznaczania współrzędnych geograficznych i kierunków na Ziemi oraz metody wyznaczania i rachuby czasu.
Hubble
[habl]
Edwin Powell Wymowa, ur. 20 XI 1889, Marshfield (stan Missouri), zm. 28 IX 1953, San Marino (stan Kalifornia),
astronom i prawnik amerykański.
Kepler Johannes Wymowa, ur. 27 XII 1571, Weil der Stadt (Wirtembergia), zm. 15 XI 1630, Ratyzbona,
niemiecki astronom i matematyk.
Paczyński Bohdan, ur. 8 II 1940, Lwów, zm. 19 IV 2007, Princeton,
astrofizyk polski.
miesięcznik, poświęcony popularyzacji astronomii,
czasopismo nauk., wyd. w Krakowie od 1925, następnie od 1966 w Warszawie;
Celsius
[sẹlsjüs],
Celsjusz, Anders, ur. 27 XI 1701, Uppsala, zm. 25 IV 1744, tamże,
szwedzki astronom i fizyk;
fiz. wielkość służąca do chronologicznego szeregowania zdarzeń.
teoria kosmologiczna, według której Ziemia znajduje się w środku (sferycznego) świata.

Słownik języka polskiego

astronomia
1. «nauka o budowie, pochodzeniu i ruchach ciał niebieskich oraz o przestrzeni kosmicznej, w której się one znajdują»
2. «wydział lub kierunek na uniwersytecie obejmujący studia w tym zakresie»

• astronom
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia