Aromuni

Encyklopedia PWN

Aromuni, Wołosi, nazwa własna Armâni,
zespół rom. mniejszości etnicznych mieszkających w rozproszeniu na Płw. Bałkańskim, w górskich regionach północnej i środkowej Grecji, południowo-wschodniej Albanii, południowej Macedonii i Dobrudży w Rumunii, na emigracji gł. w Niemczech, Francji i Ameryce Północnej;
grupa ludów wyodrębniona ze względu na przynależność języka etnicznego ich członków do grupy romańskiej (języki romańskie) rodziny indoeuropejskiej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia