Armenii

Encyklopedia PWN

Calarcá
[kalarkạ],
m. w zachodniej Kolumbii, w Andach Północnych, na wschód od m. Armenia, na wys. ok. 2300 m;
chrześcijaństwo, gr. christianismós, łac. christianismus, christianitas,
religia monoteistyczna i uniwersalistyczna, której istotą jest wiara w Jezusa Chrystusa.
Coca-Cola Company, The
[đə kọukə kọulə kạmpəni],
amerykańska korporacja produkująca i sprzedająca koncentraty i syropy do wyrobu coca-coli i innych napojów,
Cyganie, nazwa własna większości Roma, część żyjących w Europie Zachodniej określa się Sinti,
lud częściowo osiadły, częściowo koczowniczy, zamieszkujący całą Europę (główne skupiska: Rumunia, Czechy, Bułgaria, Węgry, Słowacja), Azję (Azję Mniejszą, Azję Środkową, Syberię, Kaukaz), Amerykę Północną i Amerykę Południową, Australię;
Cylicja, gr. Kilikía, rzym. Cilicia,
kraina historyczna w Azji Mniejszej, między górami Taurus a Morzem Śródziemnym;
średniow. państwo w Cylicji, → Armenia Mała.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia