Antarktyce

Encyklopedia PWN

działania, których celem jest zapewnienie utrzymania równowagi biol. ekosystemów mor. oraz racjonalne wykorzystanie ich żywych zasobów.
rośliny, których uwodnienie dostosowuje się do otoczenia, ponieważ nie wykształciły skutecznej ochrony środowiska własnego organizmu przed wpływami zewnętrznymi;
Rakusa-Suszczewski Stanisław, ur. 11 II 1938, Warszawa,
biolog;
Shackleton
[szạ̈kltən]
Sir Ernest Henry, ur. 15 II 1874, Kilkee (hrab. Donegal), zm. 5 I 1922, Georgia Pd.,
irlandzki podróżnik, badacz Antarktyki;
ogół gat. zwierząt występujących na wyspach, charakteryzujące się określonymi przystosowaniami, wykształconymi w drodze ewolucji.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia