Angoli

Encyklopedia PWN

Huambo
[uạmbu],
1928–75 Nova Lisboa,
m. w środkowej Angoli, na wyż. Bije; ośrodek adm. prow. Huambo.
Jaka, Bajaka,
lud afryk. mieszkający w południowo-zachodniej części Demokr. Rep. Konga i w Angoli;
Kabinda, Cabinda,
m. w południowej części Kabindy (terytorium Angoli), przy ujściu rz. Bele do zat. Kabinda (O. Atlantycki);
rozległa kotlina w południowej Afryce, gł. na obszarze Botswany, oraz RPA, Namibii, Angoli, Zambii i Zimbabwe;
Karol I, z dynastii Bragança, ur. 28 IX 1863, Lizbona, zm. 1 II 1908, tamże,
król Portugalii od 1889, syn Ludwika I;
grupa ludów wyodrębniona na podstawie kryterium językowego (ich języki tworzą rodzinę językową khoisan) zamieszkujących enklawy w RPA, Namibii, Angoli i środkowej Tanzanii;
khoisan języki, języki hotentocko-buszmeńskie,
najmniejsza rodzina językowa Afryki, której jedność genetyczna była wcześnie rozpoznana i nie wzbudzała większych kontrowersji;
największa wspólnota afrochrześc. w Afryce, mająca kościoły gł. w Kongu, Angoli i Demokr. Rep. Konga.
Konga, Kotlina, fr. Bassin du Congo, Bassin du Zaïre,
rozległa kotlina w zachodniej części podrównikowy Afryki, w Demokr. Rep. Konga, w Kongu, w Rep. Środkowoafrykańskiej i Angoli;
Kongo, Bakongo, Wakongo, Sundi,
lud afryk. z grupy Bantu, zamieszkujący ziemie wzdłuż dolnego biegu rz. Kongo oraz nadmor. prowincje Angoli, Demokr. Rep. Konga, Konga, Gabonu;
Kongo, Congo, Zair, Zaïre,
rz. w Demokr. Rep. Konga, w dolnym biegu na granicy z Kongiem i na niewielkim odcinku z Angolą;
język z grupy bantu (bantu języki), używany w Angoli, Kongu i Demokr. Rep. Konga;
nazwa organizacji kościelnych powstałych w wyniku reformacji w XVI w., głoszących odnowę chrześcijaństwa w duchu Ewangelii;
Krystaliczne, Góry, fr. Monts de Cristal, hiszp. Montes de Cristal,
pasmo górskie w Gwinei Równikowej i Gabonie;
obciążenie finansów publicznych wysokimi spłatami zadłużenia zagranicznego, ograniczającymi racjonalne wykorzystanie budżetu;
Kuanza, Cuanza,
rz. w Angoli;
Kuito, Rio Cuito,
rz. w Angoli.
m. w środkowej Angoli, na wyż. Bije;
Kunene, portug. Cunene,
rz. w Angoli i Namibii; w dolnym biegu graniczna;

Materiały dodatkowe

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

angol, Angol lekcew. «Anglik»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia