Anglii

Encyklopedia PWN

reformacja
[łac. reformatio ‘przekształcenie’],
ruch religijny, teologiczny i społeczny w łonie Kościoła zachodniego w XVI i na początku XVII w., w wyniku którego powstały Kościoły ewangelickie (Kościół ewangelicko-luterański i Kościół ewangelicko-reformowany), a w dalszej konsekwencji — Kościoły protestanckie (protestantyzm).
Winthrop
[uı̣nŧrop]
John (st.), ur. 22 I 1588, Edwardstone (hrab. Suffolk, Anglia), zm. 5 IV 1649, Boston (kolonia Massachusetts),
ojciec Johna mł., gubernator kolonii Massachusetts w Nowej Anglii;
wojna stuletnia 1337–1453,
wojna między Anglią a Francją.
Akt supremacji, Act of Supremacy,
akt Parlamentu angielskiego uchwalony 1534; ustanawiał zwierzchnictwo monarchy nad Kościołem w państwie angielskim;
Akt unii, Act of Union,
ustawy Anglii i Szkocji z 1707 o zjednoczeniu obu królestw w Królestwo Wielkiej Brytanii;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia