Andaluzja

Encyklopedia PWN

Peñarroya-Pueblonuevo
[peńarrọja pueblonuẹwo],
m. w południowej Hiszpanii (region Andaluzja), w g. Sierra Morena, nad rz. Guadiato;
miasto w województwie śląskim, powiat grodzki, na pograniczu Wyż. Katowickiej i Garbu Tarnogórskiego, nad Brynicą, w północnej części GOP.
powieść mauretańska, romans mauretański,
odmiana renes. prozy hiszp., inspirowana kresową romancą i pismami kronikarzy Hiszpanii arabskiej;
m. w południowej Hiszpanii, w regionie autonomicznym Andaluzja, nad Zat. Kadyksu (O. Atlantycki), u ujścia rz. Guadalete, na północny wschód od Kadyksu.
Ríotinto, Minas de
[m. de rịjotinto],
Minas de Río Tinto,
m. w południowo-zachodniej Hiszpanii, w regionie autonomicznym Andaluzja, w górach Sierra Morena, ok. 50 km na północny wschód od m. Huelva.
Rocío, El
[el rosịjo],
miejscowość w południowo-zachodniej Hiszpanii, w Andaluzji, ok. 40 km na południowy wschód od m. Huelva, na skraju Parku Nar. Coto de Doñana, nad rz. Arroyo de Santa María (dopływ Gwadalkiwiru).
m. w południowej Hiszpanii (region Andaluzja), w G. Betyckich, na zachód od Málagi;
Rueda Salvador, ur. 3 XII 1857, Benaque (prow. Málaga), zm. 1 IV 1933, Málaga,
pisarz hiszpański;
Salado, Río Salado,
rz. w Andaluzji (Hiszpania), w prow. Kadyks, dł. 30 km;
m. w południowo-zachodniej Hiszpanii (region Andaluzja), nad O. Atlantyckim, w pobliżu Kadyksu;
ośr. sportów zimowych w południowej Hiszpanii (region Andaluzja), w G. Betyckich, w pasmie Sierra Nevada;
region obejmujący kraje basenu M. Śródziemnego, wyróżniające się specyficznymi, śródziemnomor. cechami krajobrazu w zbliżonych warunkach klimatycznych, ukształtowanego w trakcie trwającego tysiące lat rozwoju cywilizacji.
Tarrasa, katalońskie Terrassa,
m. w północno-wschodniej Hiszpanii, w regionie autonomicznym Katalonia, w zespole miejskim Barcelony. Rzymska Egara; w czasach wizygockich biskupstwo (od poł. V w.); upadek w VIII w. pod panowaniem muzułmańskim; po zdobyciu tego regionu 801 przez Franków rozwój nowej miejscowości koło wzniesionego wtedy zamku; od poł. XIX w. rozwój przem. i demogr. (w połowie XX w. duża imigracja z Andaluzji).
kultura, region, miasto i zapewne państwo, istniejące w 1. poł. I tysiąclecia p.n.e. na terenie obecnej zachodniej Andaluzji (Hiszpania);
Tharsis
[tạrsis],
ośr. górniczy w południowej Hiszpanii (Andaluzja), w g. Sierra Morena;
Turina Joaquín, ur. 9 XII 1882, Sewilla, zm. 14 I 1949, Madryt,
hiszp. kompozytor i pianista;
m. w południowej Hiszpanii (Andaluzja), w międzyrzeczu rzek: Gwadalkiwir i Guadalimar;
Utrera, rzym. Utricola, arab. Gatrera,
m. w południowej Hiszpanii (Andaluzja), na południowy wschód od Sewilli;
Vélez-Málaga
[wẹles mạlaga],
m. w południowej Hiszpanii (Andaluzja), na wybrzeżu M. Śródziemnego, na wschód od Málagi;
Walencja, katalońskie Comunitat Valenciana, hiszp. Comunidad Valenciana, País Valenciano, Reino de Valencia,
region autonomiczny i kraina historyczna we wschodniej Hiszpanii, nad M. Śródziemnym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia