Andaluzja

Encyklopedia PWN

Figueroa
[figerọa]
Leonardo de, ur. ok. 1650, Utiel (prow. Cuenca), zm. przed IV 1730, Sewilla,
architekt hiszpański;
flamenco
[flamẹnko] Wymowa,
folklor południowej Hiszpanii, łączący taniec z muzyką i śpiewem (tzw. cante flamenco);
Fuengirola
[fuenhirọla],
m. w Hiszpanii (region Andaluzja), nad M. Śródziemnym, w pobliżu Málagi;
Goya y Lucientes
[gọja i lusjẹntes]
Francisco José de Wymowa, ur. 30 III 1746, Fuendetodos k. Saragossy, zm. 16 IV 1828, Bordeaux,
malarz hiszpański, jeden z najwybitniejszych i najbardziej oryginalnych twórców przełomu XVIII i XIX w..
(GOP), największy w Polsce okręg przemysłowy, w północnej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, w województwie śląskim, na południowym zachodzie graniczy z Rybnickim Okręgiem Węglowym;
Grenada, Granada,
m. w południowej Hiszpanii, w regionie autonomicznym Andaluzja, w G. Betyckich, w dolinie rz. Genil (dopływ rz. Gwadalkiwir), na wys. ok. 690 m;
Guadix
[guadịs],
m. w południowej Hiszpanii (region Andaluzja), na północny wschód od Grenady;
Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza, Partido Socialista Obrero Español (PSOE),
hiszp. partia polityczna.
Huelva
[uẹlwa] Wymowa,
m. w południowo-zachodniej Hiszpanii, w regionie autonomicznym Andaluzja, u ujścia rz. Tinto do O. Atlantyckiego, na zachód od Sewilli;
Ibn Abd Rabbihi, Ibn ‘Abd Rabbihi, ur. 29 XI 860, Kordoba, zm. 3 III 940, tamże,
poeta arabski z Andaluzji;
Ibn al-Arabi, Ibn Arabi, Ibn al-‘Arabī, ur. 1165, Murcja, zm. 16 XI 1240, Damaszek,
największy mistyczny filozof arabski;
Ibn Hazm Abu Muhammad, Abū Muḥammad Ibn Ḥazm, ur. 7 XI 994, Kordoba, zm. 15 VIII 1064, Manta Liszam,
arabski teolog, prawnik i poeta z Andaluzji;
Ibn Kuzman, Ibn Quzmān, ur. ok. 1086, zm. 2 XI 1160, Kordoba,
poeta arabski z Andaluzji;
Ibn Sida, Ibn Sīda, ur. ok. 1006, Murcja, zm. 26 III 1066, Denia,
arabski leksykograf, filozof i logik z Andaluzji;
Ibn Tufajl Abu Bakr Muhammad Ibn Abd al-Malik, Abū Bakr Muḥammad Ibn ‘Abd al-Mālik Ibn Ṭufayl al-Qaysī, w Europie znany pod zlatynizowanym imieniem Abubacer, ur. ok. 1110, Andaluzja, zm. 1185, Maroko,
arabski lekarz, matematyk, filozof i poeta;
Jaén
[haẹn] Wymowa,
m. w południowej Hiszpanii, w regionie autonomicznym Andaluzja, na przedgórzu G. Betyckich, na wschód od Kordowy;
Jérez de la Frontera
[hẹres de la f.] Wymowa,
m. w południowo-zachodniej Hiszpanii, w regionie autonomicznym Andaluzja, na południe od Sewilli.
Kadyks, Cádiz,
m. w południowo-zachodniej Hiszpanii, w regionie autonomicznym Andaluzja, na półwyspie (dł. 9 km) oddzielającym odnogę Zat. Kadyksu od O. Atlantyckiego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia