Ameryki

Encyklopedia PWN

Skonfederowane Stany Ameryki, ang. Confederate States of America,
oficjalna nazwa Konfederacji Południa (Southern Confederacy), państwa istniejącego 1861–65, obejmującego 11 stanów Południa USA, które 1860–61 dokonały secesji z Unii (jako pierwszy — 20 XII 1860 stan Karolina Południowa).
Komisja Gospodarcza ONZ do spraw Ameryki Łacińskiej, hiszp. Comisión Económica para America Latina (CEPAL),
wyspecjalizowana agenda ONZ zajmująca się rozwojem gospodarczym krajów Ameryki Łacińskiej;
Rada Obrony Ameryki Środkowej, hiszp. Consejo de Defensa Centroamericana (CONDECA),
organizacja państw Ameryki Środkowej, utworzona 1963 jako uzupełnienie Organizacji Państw Ameryki Środkowej (ODECA);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia