Ameryce

Encyklopedia PWN

Związek Sokołów Polskich w Ameryce, ang. Polish Falcons’ Alliance of America,
stowarzyszenie gimnastyczne i społ.-wychowawcze, powstałe 1887; od 1894 pod nazwą Związek Sokołów Pol. w Ameryce, od 1925 — Sokolstwo Pol. w Ameryce, z siedzibą w Chicago (do 1901 i 1905–12), South Bend w Indianie (1901–05), Nowym Jorku (1909–12) i Pittsburghu w Pensylwanii (od 1912);
kryzys gosp. w latach 80. XX w. w Ameryce Łac., wynikający z nadmiernego zadłużenia zagranicznego jej krajów.
dziennik polonijny, wyd. 1887–1920 w Buffalo (stan Nowy Jork);
Muzeum Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce, Museum of the Polish Roman Catholic Union,
placówka muzealna Polonii w Stanach Zjedn., zał. 1937 w Chicago;
Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Polish Institute of Arts and Sciences of America (PIASA),
polska placówka badawczo-naukowa, założona 1942 w Nowym Jorku;
Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie w Ameryce (ZPRK), ang. Polish Roman Catholic Union of America,
najstarsza, druga co do wielkości, ubezpieczeniowa i kult.-oświat. organizacja Polonii w USA, zał. 1874, z siedzibą w Chicago;
organizacja polonijna, założona 1898 w Chicago;
część świata obejmująca większość lądów położonych na półkuli zachodniej, w tym 2 kontynenty: Amerykę Północną i Amerykę Południową.
ameryk, Am, americium,
promieniotwórczy pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 95;
region w Ameryce, rozciąga się od granicy Stanów Zjednoczonych z Meksykiem na północy po Ziemię Ognistą na południu.
kontynent na półkuli zachodniej, obejmujący północną część Ameryki.

Słownik języka polskiego PWN

ameryk «promieniotwórczy pierwiastek chemiczny otrzymywany sztucznie»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia