Alp

Encyklopedia PWN

Alpy Kamnickie, Kamniške Alpe, Savinjske Alpe, Alpy Sawińskie,
pasmo górskie w Alpach Wschodnich należące do Południowych Alp Wapiennych, położone w Słowenii i częściowo Austrii, na północnym zachodzie łączące się z Karawankami, oddzielone od Alp Julijskich doliną Sawy;
Alpy Kitzbühelskie
[a. kıcbü:əlskie],
Kitzbüheler Alpen, Tyrolsko-Salzburskie Alpy Łupkowe,
pasmo górskie w Alpach Wschodnich, położone w Austrii na południowy zachód od Alp Salzburskich, oddzielone od Wysokich Taurów doliną górnego Salzachu;
grupa górska w Alpach Wschodnich, → Alpy Eisenerckie.
Alpy Lepontyńskie, wł. Alpi Lepontine, niem. Leponti(ni)sche Alpen, fr. Alpes Lépontiennes,
część Alp Zachodnich położona we Włoszech i Szwajcarii między przełęczami Simplon na zachodzie a Splügen na wschodzie, na północy ograniczona dolinami górnego Renu i górnego Rodanu;
Alpy Nadmorskie, fr. Alpes Maritimes, wł. Alpi Marittime,
pasmo górskie w Alpach Zachodnich, położone na obszarze Francji, Włoch i Monako, między przełęczami Maddalena na północy i Tenda na południowym wschodzie;
Alpy Noryckie, Norische Alpen,
pasmo górskie w Alpach Wschodnich, należące do Alp Centralnych, położone w Austrii między doliną górnej Mury na północy a doliną Drawy na południu,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia