Akademia Mohylańska

Encyklopedia PWN

Akademia Mohylańska, Akademia Kijowsko-Mohylańska,
uczelnia prawosł. w Kijowie, zał. 1632 przez metropolitę P. Mohyłę;
prawosławne szkolnictwo, szkolnictwo cerkiewne,
szkolnictwo o charakterze wyznaniowym.
Kijów, Kyjiw, Kyiv,
stolica Ukrainy, nad środkowym Dnieprem, poniżej ujścia Desny;
Mohyła, Mohiła, Piotr, święty, ur. 31 XII 1596, Mołdawia, zm. 11 I 1647, Kijów,
metropolita kijowski, halicki i całej Rusi; syn hospodara wołoskiego i mołdawskiego, Szymona, spokrewniony z rodami magnackimi w Polsce.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia