Afryki

Encyklopedia PWN

Niemiecka Afryka Wschodnia, Deutsch-Ostafrika,
nazwa kolonii niem. obejmującej Tanganikę (1884–1919) oraz (koniec XIX w.–1916) terytoria ob. państw Rwanda i Burundi.
Portugalska Afryka Wschodnia, África Oriental Portuguesa,
dawna kolonia portugalska, od 1975 niepodległe państwo Mozambik.
Portugalska Afryka Zachodnia, África Ocidental Portuguesa,
dawna kolonia portugalska, od 1975 niepodległe państwo Angola.
koncepcje ideologiczne mające wytyczać drogę rozwoju społeczno-ekonomicznego i politycznego niepodległych krajów Afryki;
proces poznawania przestrzeni geogr. na Ziemi.
islam
[arab. al-islām, ‘oddanie (Bogu)’],
uniwersalna (światowa) religia monoteistyczna, objawiona arabskiemu prorokowi Mahometowi przez jednego Boga — Allaha;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia