Afryce

Encyklopedia PWN

Federacja Afryki Centralnej, Central African Federation,
1953–63 federacja bryt. posiadłości w Afryce obejmująca tereny współcz. państw Malawi, Zambia i Zimbabwe, → Rodezji i Niasy, Federacja.
Francuska Afryka Równikowa, Afrique-Équatoriale française,
posiadłość fr. w centralnej Afryce 1910–58; powstawała 1897–1910;
Francuska Afryka Zachodnia, Afrique-Occidentale française,
posiadłość fr. w Afryce Zachodniej 1904–58; powstawała 1895–1904;
Gwiazda Afryki, ang. The Africa Star,
pamiątkowe odznaczenie brytyjskie;
posiadłości hiszp. w Afryce Równikowej (do 1968), → Gwinea Hiszpańska.
kolonia hiszp. (do 1976) w północno-zachodniej Afryce, → Sahara Zachodnia.
ugrupowanie polit. powstałe w połowie lat 70. XX w., skupiające Angolę, Botswanę, Mozambik, Tanzanię, Zambię, od 1980 Zimbabwe, od 1990 Namibię, od 1994 RPA;
Partia Narodowa Afryki Południowej, ang. National Party of South Africa, afrikaans Nasionale Party van Suid-Afrika (NP),
partia polit. w RPA, zał. 1912.
Gwiazdy Afryki, Order, fr. Ordere de l’Étoile Africaine,
odznaczenie Królestwa Belgii,
Niemiecka Afryka Wschodnia, Deutsch-Ostafrika,
nazwa kolonii niem. obejmującej Tanganikę (1884–1919) oraz (koniec XIX w.–1916) terytoria ob. państw Rwanda i Burundi.
Organizacja Ludu Afryki Południowo-Zachodniej — Namibii, ang. South West Africa People’s Organization of Namibia (SWAPO),
partia polit. w Namibii,
Portugalska Afryka Wschodnia, África Oriental Portuguesa,
dawna kolonia portugalska, od 1975 niepodległe państwo Mozambik.
Portugalska Afryka Zachodnia, África Ocidental Portuguesa,
dawna kolonia portugalska, od 1975 niepodległe państwo Angola.

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia